Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp Omron HEM 8712

Giá Bán: 700,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp HEM 6121

Giá Bán: 700,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp omron HEM 7111

Giá Bán: 740,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife BP 3BU1-3

Giá Bán: 740,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 7120

Giá Bán: 770,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife BP A1 Easy

Giá Bán: 800,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife BP 3BJ1-4D

Giá Bán: 800,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM-7117

Giá Bán: 950,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife BP A1 Basic

Giá Bán: 950,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 7121

Giá Bán: 950,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 6131

Giá Bán: 980,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife A3 Basic

Giá Bán: 1,020,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 7203

Giá Bán: 1,100,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 7130

Giá Bán: 1,150,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 7200

Giá Bán: 1,250,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron HEM 6221

Giá Bán: 1,500,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp bắp tay JPN1

Giá Bán: 1,600,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron Hem 7211

Giá Bán: 1,700,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp omron 7322

Giá Bán: 1,850,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Omron 7211

Giá Bán: 2,100,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp Microlife A200

Giá Bán: 2,200,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp omron Hem 7320

Giá Bán: 2,300,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp omron HEM 7080

Giá Bán: 2,700,000 VND

Loading Updating cart…

Máy đo huyết áp omron HEM 7300

Giá Bán: 2,900,000 VND

Loading Updating cart…
Công ty TNHH Trung Nam
39 đường số 4, Phường 13 Tân Bình TP HCM
ĐT : (08) 38 908 969
email : Support@mayhuyetap.com